top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

BLI EN FOLKEFORSKER

For å ta vare på de pollinerende insektene og artsmangfoldet så trengs mer kunnskap om hvilke arter som finnes hvor! Visste du at DU kan være med og bidra til denne verdifulle kunnskapen?

Dette kalles folkeforskning!

La Humla Suse er en frivillig organisasjon som jobber for å ivareta de ville pollinerende insektene og spre kunnskap om dem.

Gjennom prosjektet "Den ville pollinatortellingen" lærer vi deg det du trenger for at du selv kan registrere dine funn av humler og andre pollinatorer. 

Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet.

2023 Humledag Botanisk hage
Dekorativ sommerfugl
Dekorativ blomsterflue

LÆR Å KJENNE POLLINATORENE

Humle i glass

I Norge har vi et enormt mangfold av pollinerende insekter, og det er utrolig mye spennende å lære om disse små superheltene og deres verden. Kanskje kan du litt, og kjenner navn og kjennetegn på noen arter allerede? Vet du forskjellen på bie og veps? Bli med og lær om insekter!

 

Det er ikke nødvendig å kunne alt om alle arter for å bidra med kartleggingskunnskap, og i dette prosjektet håper vi å gi deg en god start og oppfølging i din reise som folkeforsker!

Det kommer videoer der du kan lære litt om de ulike artsgruppene som inngår i dette prosjektet. Vi har også samlet tips til litteratur og nettsider hvor du kan lære enda mer.

REGISTRER FUNNENE DINE

Kart over registreringer

Når du er blitt trygg på at du kan artsbestemme noen av artene du finner så kan du legge inn funnene dine som registreringer digitalt på artsobservasjoner.no. Da vil funnene dine vises i Artskart, og kommer til nytte for både forskning og naturforvaltning.

 

Vi har laget videoer som viser hvordan du kommer i gang og hvordan dette gjøres. På denne måten bidrar du med viktig kunnskap om de ville pollinatorene.

Dekorativ bille

BLI MED OSS PÅ ARTSJAKT!

Fol på La Humla Suse arrangement
Contact Me
Dekorativ humle
Dekorativ humle

La Humla Suse holder flere åpne arrangementer rundt om i landet hvor du kan bli med og lære om de ville pollinerende insektene. Bli med!

 

Kunnskapsrike instruktører tar deg med ut i det fri og viser deg hvordan man varsomt fanger, studerer og indentifiserer insektene, før man slipper dem fri igjen.

bottom of page