top of page

DU KAN HJELPE DE POLLINERENDE INSEKTENE GJENNOM FOLKEFORSKNING!

Folk på arrangement
Humle i samleglass
Folk på arrangement
barn som fanger insekt med håv
Kontakt
Kart over observasjoner i norge
Folk på arrangement

I Norge har vi flere grupper av insekter som bidrar med bestøving av ville og dyrkede planter - de ville pollinatorene!

I 2022 startet La Humla Suse sitt prosjekt "Humlejakt" støttet av Miljødirektoratet, som inviterte med alle engasjerte borger til å lære seg å artsidentifisere humler, registrere funnene og dermed bidra til å kartlegge humlene i Norge.

I 2023 vokste det til prosjektet "Den ville pollinatortellingen", og inkluderer insektsgruppene ville bier, sommerfugler, blomsterfluer og biller. Våren 2024 er vi i gang igjen. Bli med!

De ville pollinerende insektene er helt essensielle brikker i økosystemene som omgir oss. De sikrer at planter kan sette nye frø, og dermed opprettholder de plantemangfoldet, funksjonene og fordelene naturen gir oss. Uten dem ville det fått enorme konsekvenser for den ville naturen og matproduksjonen vår.

Ved å bidra til kartlegging av de ulike artene av pollinerende insekter og hvor de finnes, så gir man forskere og naturforvaltere et bedre kunnskapsgrunnlag for å tilrettelegge og ta vare på områdene de lever i.

Prosjektet er direkte knyttet til Tiltaksplan for ville pollinerende insekter og Nasjonal pollinatorstrategi.

 

På dette nettstedet finner du videoer om artene, hvordan du registrerer funn i artsobservasjoner, og en samling av andre gode ressurser du kan bruke for å lære deg enda mer.

Du finner også en oversikt over fysiske arrangementer ulike steder i landet, som La Humla Suse organiserer. Her kan du bli med kyndige instruktører ut og sammen finner, identifiserer spennende pollinatorer, og lærer om hvordan man registrerer dem.

Vi håper du blir med!

 

bottom of page