top of page

SE KUNNSKAPEN VOKSE!

dekorativ blomsterflue

Tiltaksplan for ville pollinerende insekter 2021-2028 så har Norske myndigheter vedtatt en ambisjon om

å øke registreringen av ville pollinerende insekter i Artsobservasjoner med 20 prosent innen år 2025 (tiltak 1.5).

Den Ville Pollinatortellingen bidrar til å nå denne ambisjonen, samtidig som vi øker både insektsglede, begeistring og nysgjerrighet hos deg som deltar. Vi vil veldig gjerne vise at din innsats og dine registreringer teller (i dobbel betydning)! 

På denne siden kan du trykke deg rundt og se tall, arter, lokasjoner, navn og figurer som viser funnene som er registrert i prosjektet Den Ville Pollinatortellingen. Du kan også se funn av pollinerende insekter generelt (et utvalg gjort av oss).

dekorativ sommerfugl
dekorativ bille
bottom of page