top of page

JORDHUMLER

Jordhumler, lett å kjenne igjen, men vanskelig å bestemme art!

 

Det finnes nemlig flere ulike arter (se lengre ned), og de fleste hunnene går faktisk ikke an å bestemme til artsnivå bare ved å se på dem. Noen må faktisk testes genetisk for at vi skal være sikker.

Hvordan løser vi dette?

Det ville jo være synd om alle disse humlene falt utenfor prosjektet.

Vi foreslår at du forsøker å lære kjennetegn på de ulike type jordhumlene.

Oversikt over alle humleartene som er funnet i Norge.

Ta også en titt på hvilke arter som allerede er registrert der du bor, det gir en god pekepinn!

Dette kan du se i Artskart. 

Legg inn funnet med foto og skriv inn arten som du synes samsvarer best med beskrivelsene og kryss i tillegg av for usikker artsbestemmelse i registreringsskjemaet på Artsobservasjoner.

 

artobs..jpg
IMG_3688.WEBP

Lys jordhumle

Lys jordhumle (Bombus lucorum). Foto fra Artsdatabanken, Arnstein Staverløkk

Vanlig over hele landet bortsett fra Finnmark og på de høyestliggende områdene.

Lys jordhumle har brede, sitrongule bånd,

Hannene har lys behåring i ansiktet og kan skilles fra mørk jordhumle.

Foto på skrå ovenfra slik at stripene kommer godt frem, anbefales når du skal registrere.

Har du funnet en hann, ta bilde av hodet.

Noter gjerne ned blomsten du så den på i kommentarfeltet.

Mørk jordhumle

IMG_3914.WEBP

Mørk jordhumle (Bombus terrestris), foto fra Artsdatabanken, Arnstein Staverløkk

Den største jordhumlene og den mørkeste, noen har striper som nærmer seg orange og noen mangler synlig kragebånd. Det finnes flere underarter, og mørk jordhumle sprer seg fra å ikke være påvist før 1950 til nå finnes i alle landsdeler.

Hanner av mørk jordhumle har ikke lyse hår i ansiktet.

Foto på skrå ovenfra slik at stripene kommer godt frem, anbefales når du skal registrere. Har du funnet en hann, ta bilde av hodet.

Noter gjerne ned blomsten du så den på i kommentarfeltet.

Kilejordhumle

IMG_3918.WEBP

Kilejordhumle (Bombus cryptarum), foto fra Artsdatabanken, Arnstein Staverløkk

Denne humla er ganske nylig skilt ut som egen art og er lett å forveksle!

Den er i gjennomsnitt en relativt liten art selv om dronningene kan være ganske store.

Den trives i skog og høyereliggende områder.

Hunner har gjerne «S» formet sort behåring i den gule kragen ved vingefestet.

Ta gjerne bilde av individet fra siden slik at det gule partiet ved vingefestet vises hvis du har mistanke om at du har funnet en kilehumle!

Noter gjerne ned blomsten du så den på i kommentarfeltet

Kragejordhumle

IMG_3920.WEBP

Kragejordhumle (Bombus magnus), foto fra Artsdatabanken, Arnstein Staverløkk

Vanligst langs kysten og har en bred gul krage som ofte går ned, forbi vingefestene.

Dronningene er store.

Ta bilde fra siden slik at kragebåndet er godt synlig hvis du vil legge inn dette som et artsfunn!

Noter gjerne ned blomsten du så den på i kommentarfeltet

Lundhumle

(kan forveksles med jordhumlene)

IMG_3918.WEBP

Lundhumle (Bombus soroeensis), foto fra Artsdatabanken, Arnstein Staverløkk

Liten til middels stor art som flyr seint i sesongen.

Kalles blåklokkehumle i Sverige fordi den ofte kan observeres der denne planten blomstrer.

Den gule stripen på bakkropp har et brudd midt på med sorte hår.

Se om du klarer å få et tydelig bilde av bakkroppen for å registrere denne arten.

Noter gjerne ned blomsten du så den på i kommentarfeltet.

bottom of page